Vi är CleaningSthlmAB

Städsam har sedan starten 2002 utvecklats till en välkänd och pålitlig städservice i Stockholm.
Under åren har vi kontinuerligt lagt till nya tjänster för att möta kundernas behov, vilket har bidragit till en ökad omfattning.
Med namnbytet till Cleaning Sthlm AB år 2014, bekräftade vi vår position på marknaden och visade vår vilja att fortsätta växa.

Den policy som ligger till grund för Cleaning Sthlm AB’s högkvalitativa arbete kan kort presentas enligt följande:

Kundnöjdhet

Vi åtar oss endast uppdrag där vi vet att arbetet kan utföras enligt överenskomna alla miljö- och kvalitetskrav.

Effektivitet

Korta informations- och beslutsvägar mellan företag och kund leder till effektivitet.

Miljömedvetenhet

Vi arbetar alltid efter miljöanpassade lösningar, vilket är viktigt både för anställdas och alla kunders välmående.

Har du frågor eller funderingar gällande vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta oss på nedanstående alternativ.

info@cleaningstockholmab.se
0841 07 44 07

Vardagar 08:00 - 17:00

Några av våra Referenser

© Copyright 2023 Cleaningstockholm.se – Alla Rättigheter Reserverade

Framtagen & Skapad av UnityWebb.se